Een goed ontwerp creërt de ervaring van een omgeving.

Een functioneel èn emotioneel samenhangende ruimte die gebruik op een creatieve wijze stimuleert.

MungrArchitecture ziet dan ook architectuur en interieur als geïntegreerd maatwerk. Hier binnen worden oplossingen zowel vanuit functionele als zintuigelijk-emotionele aspecten bedacht.

De gebruiker en zijn identiteit zijn altijd het uitgangspunt. De creatieve vertaling van wens naar ontwerp is een dialoog. Het resultaat is een dienstbaar totaal ontwerp met een eigen karakter.

MungrArchitecture gelooft dat een gebouw moet voldoen aan de functionele en economische eisen van de eigenaar en waarvoor het bestemd is. Tegelijkertijd moet het een positieve emotionele reactie van zowel de gebruikers en het grote publiek oproepen.

Deze triple verbintenissen – aan de klant, hun werknemers en de stedelijke omgeving in het algemeen – hoeft niet per se leiden tot hogere kosten. Integendeel, zijn een aantal van onze meest opmerkelijke gebouwen verwezenlijkt met een strikte budget.

Deze visuele kwaliteit komt uit een expertise die alleen de jaren van succesvolle ervaring kan brengen. Het gaat om een volledig begrip van de plaatselijke omstandigheden, het historisch en cultureel erfgoed, de architectonische omgeving en de innerlijke behoeften van de structuur zelf.

Het resultaat is een deel uit noodzaak en een deel uitvinding – en een gebouw dat meer een genot dan een plicht is om te bezitten.

Doelstellingen

We zijn betrokken bij een voortdurend streven om onze klanten te helpen bij het ontwikkelen van betere oplossingen en om deze te realiseren.

 • Esthetiek – corporate image gebouw via het herdefiniëren van de vooruitzichten (niet alleen de plek waar we interactie met het publiek, maar ook de manier waarop we communiceren – de officiële stilstaat en de reclame etc. dragen allemaal bij aan de opbouw van onze corporate image)

 • Optimale benutting van de ruimte -Waarde voor uw geld

 • Economie door creatief gebruik van nieuwe materialen en technologieën

 • Integratie van nieuwe technologieën en kantoorautomatisering

 • Flexibiliteit van ruimtegebruik voor toekomstige uitbreiding

 • Economie door moderne concept van constructies beheer (Optimum arbeid en tijd gebruik.)

 • Context gevoelige oplossingen – MungrArchitecture is van mening dat de uw organisatie unieke is en zo ook uw wensen

MungrArchitecture voert interieur- en architectuurprojecten gefaseerd uit:

Op deze manier wordt het mogelijk de interactie tussen de vraagstelling van de opdrachtgever en het ontwerp in wording, geleidelijk op elkaar af te stemmen.
De bouw- of productiekosten worden beheerst door deze in iedere fase van het process inzichtelijk te maken.

Hoe We Werken

Onze streven is om projecten op tijd en binnen het budget op te leveren . Ons management systeem werkt om deze resultaten te streven.

MungrArchitecture is van mening dat de kwaliteit van onze service belangrijker is dan de kwantiteit van onze werklast. Zo zullen wij alleen dan een opdracht aanvaarden als we het onze onverdeelde aandacht kunnen geven bij elke stap.

Elk project team werkt onder leiding van een partner en een senior medewerker die verantwoordelijk zijn voor al het algehele beheer en de controle van het project vanaf het begin tot de voltooiing ervan. Bijstand wordt gegeven aan elk team door onze senior Architect Dayanand Mungra, die verantwoordelijk is voor de controle van het ontwerp op alle projecten. Bovendien is elke project onderworpen aan een reeks van controlesystemen om te garanderen dat het voldoet aan de klant de kosten en de tijdsdruk.


Het bedrijf is groot genoeg om grote projecten uit te voeren en klein genoeg om een sterke relatie tussen partners en klanten te bevorderen. Daarnaast zijn een aantal van onze partners en medewerkers zeer gespecialiseerde experts in een buitengewone scala van technieken en soorten gebouwen.

Door de multidisciplinaire achtergrond van MungrArchitecture zijn wij in staat de veelheid van problemen op de juiste manier aan te pakken. De op elkaar afgestemde specialismen hebben geleid tot zeer succesvolle implementaties van allerhande projecten.

Consultant vaardigheden zijn het best getapt op projectbasis. We hebben lang en uitstekende werkrelaties met een selecte kern van professionals op het gebied van structurele, mechanische en elektrotechnische werkzaamheden opgebouwd; evenals landschapsarchitectuur, landmeten, akoestiek en anderen.      

MungrArchitecture heeft geconstateerd dat de beste consultant voor een project niet per se de beste voor een ander is: om deze reden werken we nauw samen met onze klanten in het kiezen van de juiste consultant van deze wereldwijde netwerk van deskundigheid.

Sommige projecten zijn zo groot of complex in hun reikwijdte en jurisdicties dat meer dan één architectenbureau nodig is om de voltooiing te garanderen. Dayanand Mungra heeft gedurende zijn succesvolle loopbaan gewerkt met vele andere architectenbureaus. MungrArchitecture ziet dergelijke projecten dan ook als partnerschappen die het beste werken wanneer een duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden en taken vele talenten naar een gemeenschappelijk doel stuurt.

Door onze reputatie en klantenbestand, zijn we in staat geweest om de beste mensen in het veld aan te trekken en te behouden om mee te doen bij ons. In aanvulling op de architectuur zijn hun specialiteiten:

 • Interior Design

 • Project Management

 • Bouwkosten Calculaties

 • Haalbaarheid Studies

 • Building Diagnostics

Download CV

Download Portfolio

Download Diploma’s